Skip to main content

De Hooge Riet


Where

Ermelo

Contact

Dokter van Dalelaan 66
Ermelo
Plan your route

Op weg naar KP 91 ziet u tegenover Station Ermelo De Hooge Riet. Op 1 september 1944 werd op bevel van de Duitse Wehrmacht het sanatori- um De Hooge Riet ontruimd (evenals de villa’s Hoogstede, Rustoord en Ruimzicht). Het sanatorium moest een ‘Kriegslazarett’ (hospitaal) worden. Er werden grote rode kruizen op het dak aangebracht (dit moest bescher- ming bieden tegen luchtaanvallen). In de kelder bevinden zich (nog steeds) enkele bomvrije kelders.

Location